Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa

Názov projektu:

Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

 

Hlavným cieľom projektu je „zlepšiť podmienky a prístup obyvateľov obce Cinobaňa k predprimárnemu vzdelávaniu prostredníctvom modernizácie objektu MŠ a zvýšenia kapacity v miestnej materskej škole v jej hospodárskej časti o 25 miest.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Výška NFP: 281 827,67 EUR 

Začiatok realizácie projektu:   11/2016

www.mvsr.sk, www.esf.gov.sk

               Ukončenie realizácie projektu:  12/2018

 

Cinobaňa - publicita na web.jpg


 


Úvodná stránka