Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Cinobňa

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Cinobaňa

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Cinobaňa

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkrétny cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

V rámci riešeného projektu sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií. Konkrétne sa jedná o výmenu okien a dverí, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, dodatočné zateplenie stropu (strechy). Navrhované stavebné úpravy predstavujú okrem zateplenia aj inštaláciu núteného vetrania s rekuperáciou tepla v riešenej budove. Ďalej bude rekonštruovaná kotolňa, v ktorej dôjde k výmene zdroja tepla. Rekonštrukciou prejde aj vnútorné osvetlenie. Hlavným cieľom v rámci tohto projektu je znížiť spotrebu energie pri prevádzke OcÚ Cinobaňa.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


 
Info o projekte WEB - Cinobaňa.pdf(1.6 MB)Info o projekte WEB - Cinobaňa.pdf
Plagát A3 Cinobaňa.pdf(1.4 MB)Plagát A3 Cinobaňa.pdf


Úvodná stránka