Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 21.2.2019

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher, Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa bude konať dňa 21.02.2019 (t.j. vo štvrtok) o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v  Cinobani.

 

Návrh programu  OZ:

 

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ
 2. Schválenie návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ
 4. Kontrola plnenia Uznesenia č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2018
 6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pokladničných dokladov za IV. štvrťrok 2018
 7. Informácie predsedov komisií
 8. Výzva v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“- realizácia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ v Cinobani
 9. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
 10. Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Cinobaňa
 11. Predaj pozemkov pre priľahlé bytovky na Sídlisku v Cinobani
 12. Žiadosť ZŠ s MŠ – návrh na spoluprácu
 13. Schválenie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
 14. Rôzne, žiadosti,  zmluvy, ponuky a iné

   15. Záver zasadnutia OZ

Jozef Melicher,v.r.

    starosta obce

V Cinobani 15.02.2019

 

 

 

 

 

Aktuálny rok 2019Úvodná stránka