Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 28.6.2017

        Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher , Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.06.2017 t.j. / stredu/  o 17,00 hod v zasadačke Kultúrneho domu  v Cinobani.

Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Kontrola plnenia uznesenia OZ č.03/2017 zo dňa 4.5.2017
6. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
7. Schválenie VZN č.21/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Cinobaňa
8. Schválenie VZN č.8/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Cinobaňa
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
10. Schválenie rozpočtového opatrenia č.2
13. Rôzne – informácie, žiadosti, podnety, pripomienky a iné
14. Diskusia
15. Záver zasadnutia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cinobani na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo zasadá vo štvrtok   o l7.00  hod.  nasledovne

 

23. február           Obecný úrad Cinobaňa

27. apríl                 Kultúrny dom v Cinobani

29. jún                    Kultúrny dom v Cinobani    

28. september     Kultúrny dom v Cinobani

23. november      Kultúrny dom v Cinobani

14. december      Kultúrny dom v Cinobani

         


 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
140

 
webygroup

Úvodná stránka