Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 13.12.2018

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher, Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 (t.j. vo štvrtok ) o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Cinobani.

 

 

 

Návrh programu OZ:

 

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice OZ
  3. Schválenie návrhovej komisie
  4. Schválenie programu zasadnutia OZ
  5. Kontrola plnenia Uznesenia OZ č. 7/2018 zo dňa 22.11.2018
  6. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
  7. Schválenie rozpočtu na rok 2019 vrátane programov a podprogramov
  8. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
  9. Rôzne
  10. Záver zasadnutia OZ

 

 

V Cinobani   10.12.2018                                                                                 Jozef  Melicher

                                                                                                                         starosta obce

 

 

Aktuálny rok 2018

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cinobani na rok 2018

Obecné zastupiteľstvo zasadá vždy vo štvrtok   o l7.00  hod.  nasledovne

 

22. február         Kultúrny dom v Cinobani

26. apríl              Kultúrny dom v Cinobani

21. jún                 Kultúrny dom v Cinobani    

27. september   Kultúrny dom v Cinobani

22. november    Kultúrny dom v Cinobani

13. december    Kultúrny dom v Cinobani

         


 


Úvodná stránka