Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 13.12.2017

Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher pozýva občanov na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2017  t.j. streda/  o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Cinobani.

 

Program zasadnutia :

 

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ
  3. Schválenie návrhovej komisie
  4. Schválenie programu zasadnutia OZ
  5. Kontrola plnenia uzneseniaOZ č.6/2017 zo dňa 28.11.2017
  6. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
  7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu na roky 2018-2020
  8. Schválenie rozpočtu na rok 2018vrátane programov a podprogramov
  9. Rôzne – informácie, žiadosti , podnety, pripomienkya iné
  10. Záver zasadnutia OZ

  

 

V Cinobani, dňa  08.12.2017  

 

                                                                                       Jozef  Melicher  v. r.

                                                                                            starosta obce

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Cinobani na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo zasadá vo štvrtok   o l7.00  hod.  nasledovne

 

23. február           Obecný úrad Cinobaňa

27. apríl                 Kultúrny dom v Cinobani

29. jún                    Kultúrny dom v Cinobani    

28. september     Kultúrny dom v Cinobani

23. november      Kultúrny dom v Cinobani

14. december      Kultúrny dom v Cinobani

         


 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
155

 
webygroup

Úvodná stránka