Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Cinobaňa

Voľné pracovné miesto v Základnej škole v Cinobani - učiteľVytlačiť
 

Pozícia: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Úväzok:plný

Aprobácia - anglický jazyk, geografia, telesná výchova/prípadne iná kombinácia s anglickým jazykom/

 

1. Vzdelanie:

- podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 437/2009 Z.z.

2. Zoznam požadovaných dokladov :

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania(motivačný list),
  • životopis,
  • doklady o požadovanom vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti ,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov a
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace - predkladá iba vybraný uchádzač.

3. Iné požiadavky :

• pracovný pomer od 01.09.2018 na plný úväzok,

• základná zložka mzdy (brutto) od 731,50 € závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

Termín pre doručenie dokladov : 20.08.2018

Forma výberu uchádzača : pohovor - trojčlenná komisia

Termín a miesto pohovoru : 24.08.2018, 08:30 hod. v kancelárii riaditeľa školy

Miesto výkonu práce : Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa

Doba trvania pomeru : doba určitá

Vybraných uchádzačov budeme pozývať na osobný pohovor e- mailom.

4. Adresa školy a kontaktná osoba:

Základná škola s materskou školou , Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa

Mail na doručovanie žiadostí: rgarajova.skola@gmail.com

Kontaktná osoba : Ružena Garajová, sekretariát školy - 047 4395 20

 


 
 


Úvodná stránka