Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa cintorínov

Správa cintorína a domu smútku:

Tel. č.: 047/4395 106, 0905/655 585

Zodpovedný zamestnanec: Karol Albert

Adresa. Banská ulica 315/1, Cinobaňa, tel.č.: 0917/288 454


 

V správe cintorína a domu smútku sú nasledovné činnosti, za ktoré zodpovedá určený zamestnanec:

·    Určenie hrobového miesta
·    Otvorenie a zatvorenie domu smútku
·    Manipulácia s rakvou
·    Ozvučenie pri hrobovom mieste a pred domom smútku počas pohrebu na požiadanie
·    Otvorenie a zatvorenie vstupnej brány do areálu cintorína
·    Vyhotovenie štítu a kondolenčnej listiny
·    Obsluha ozvučovacej aparatúry
·    Upratovanie a úprava kvetinových darov

 


Pohrebné služby v obci Cinobaňa zabezpečuje:

Daniela Klinčoková, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa
tel.č.: 047/4395 129,  0903/808 019,  0915/866 412


 

Cintorínsky poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Cinobaňa na svojom zasadaní  dňa 28. 6. 2017 schválilo Návrh prevádzkového poriadku pohrebiska – cintorínsky poriadok Obce Cinobaňa  v súlade s § 19 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pred jeho schválením bol návrh predložený na schválenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Lučenci.


 
vzn_08_2017.pdf(644.5 kB)vzn_08_2017.pdf


Úvodná stránka