Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v Cinobani

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v CinobaniVytlačiť
 

Obec Cinobaňa získala finančnú podporu na projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v Cinobani“ na základe Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

 

 

Názov projektu:              „Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v Cinobani“

Výška NFP:                        178 936,45 EUR

Cieľ projektu:                   Zlepšenie kvality života obyvateľov obce Cinobaňa s dôrazom na životné                                           prostredie, oživenia a revitalizácie prvkov zelenej infraštruktúry.

 

Opis projektu:                  Projekt Revitalizácie verejných priestranstiev sídliska v Cinobani rieši skvalitnenie zelenej infraštruktúry na sídlisku v Cinobani a to konkrétne výsadbou zelene ( stromov a záhonov), asfaltovaním, výstavbou chodníkov,  výstavbou verejného osvetlenia a osádzania drevených lavičiek a odpadkových košov. Cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Po skončení stavebných prác bude obec Cinobaňa vlastniť zrevitalizované obecné sídliskové vnútroblokové priestory o rozlohe 38 203m2, s dominantnou funkciou bývania, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Pre obyvateľov sa vytvorí miesto pre život v príjemnom prostredí, oddychové zóny, miesto kde sa môžu stretávať, a tak vytvárať lepšie medziľudské vzťahy a miesto, kde môžu deti a mládež tráviť svoj voľný čas, či miesto na hranie  sa v príjemnom prostredí.

 

 


 
 


Úvodná stránka