Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Cinobaňa

Pracovná ponukaVytlačiť
 

Riaditeľstvo Základnej školy   s materskou školou, Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa vyhlasuje výberové konanie na miesto pedagogický asistent s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2019.

 1. Vzdelanie:

- podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 437/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov.

 1. Zoznam požadovaných dokladov :
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania(motivačný list),
 • životopis,
 • doklady o požadovanom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti ,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov a
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace - predkladá iba vybraný uchádzač.

Uchádzači, ktorí majú žiadosti v databáze školy, nemusia predkladať doklady znovu. Stačí, ak overia úplnosť existujúcich dokladov v databáze školy.

 1. Iné požiadavky :
  • pracovný pomer od 01.09.2019 na dobu určitú – zastupovanie počas MD,

• základná zložka mzdy (brutto) podľa tarifných tabuliek pre pedagogických zamestnancov závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

Termín pre doručenie dokladov : do 16.08.2019 do 14.00 hod. na adresu: ZŠsMŠ Cinobaňa, Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa (označte na obálke VK – AU), prípadne elektronicky na  adresu : rgarajova.skola@gmail.com (označte v predmete správy VK – AU).

Forma výberu uchádzača : pohovor - trojčlenná komisia

Predpokladaný termín a miesto pohovoru: 27.08.2019, 13.00 hod. v kancelárii riaditeľa školy

Miesto výkonu práce : Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa

Doba trvania pomeru : určitá – zastupovanie počas MD

Vybraných uchádzačov budeme pozývať na osobný pohovor telefonicky, alebo elektronickou poštou.

 


 
 


Úvodná stránka