Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Cinobaňa

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

Starosta Obce Cinobaňa, Jozef Melicher, Vás pozýva na  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 06.12.2018 t. j. /štvrtok/  o 17.00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu v Cinobani.

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení, prevzatie insígnií
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčenia o zvolení
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Voľba volebnej, návrhovej a mandátovej komisie
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 10. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Určenie sobášiacich
 14. Rôzne
 15. Záver

 

 

V Cinobani, dňa  03.12.2018

 

Jozef  Melicher  v.r.

starosta obce

 

 


 
 


Úvodná stránka