Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

OZNAMY

Výberové konanie Vytlačiť
 

Riaditeľstvo ZŠsMŠ Cinobaňa vhlasuje výberové konanie na:

Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa


Aprobácia: anglický jazyk – geografia ( prípadne iná kombinácia s anglickým jazykom)
Termín nástupu: 01.09.2018

Predpokladaný termín konania pohovoru: 03.07.2018, od 13.00 hod.
Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Pre zaradenie do výberového konania zašlite:
1. žiadosť,
2. doklady o dosiahnutom vzdelaní,
3. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.,
4. motivačný list a
5. životopis
na adresu školy - poštou alebo e-mailom najneskôr do 30.6.2018.
Vybraných uchádzačov budeme pozývať na osobný pohovor e-mailom.

Kontaktné informácie
Adresa školy:
Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa
Mail na doručovanie žiadosti: rgarajova.skola@gmail.com
Kontaktná osoba: RNDr. Stanislav Čop, riaditeľ školy - 0474395112


 
 

Nové hodiny pre verejnosť na pošte v Cinobani Vytlačiť
 

Pošta Cinobaňa oznamuje zmenu otváracích hodín pre verejnosť:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok

8:30 – 12:00, 12:30 – 14:30 hod.

Streda: 8:15 – 12:15, 15:15 – 17:00 hod.


 
 

Výberové konanie Vytlačiť
 

Obec Cinobaňa  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície :

Kultúrny a administratívny pracovník, matrikár (-ka)

Miesto výkonu práce:                     Obecný úrad Cinobaňa

Druh pracovného pomeru:             hlavný pracovný pomer

 

Kritériá pre výber zamestnanca na vyššie uvedenú pozíciu:

Vzdelanie – minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

Skúsenosti v oblasti organizovania kultúrnych podujatí, vystupovanie na verejnosti – výhodou

Bezúhonnosť

 

Osobnostné a odborné predpoklady:

Samostatnosť, organizačné a komunikačné schopnosti,  dôslednosť a precíznosť v práci, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, ochota vzdelávať sa

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania  spoločne s ostatnými požadovanými dokumentami doručte do 14.6.2018 do 14.00 hod.  na adresu:

Obec Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22  Cinobaňa.

Na obálku napíšte: „Neotvárať – výberové konanie“

Prihlášky uchádzačov, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky.

Termín a miesto výberového konania:

Obecný úrad Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22  Cinobaňa

Dňa 18.6.2018 (pondelok) o 9.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Cinobaňa

Súbor na stiahnutie Inzerát.pdf Inzerát.pdf (291.5 kB)

 
 

Ordinačné hodiny všeobecného lekára v Cinobani Vytlačiť
 

MUDr. Peter Olšiak oznamuje občanom ordinačné hodiny v ambulancii všeobecného lekára v Cinobani:

 

Pondelok : 7:00 - 13:00 / 13:30 - 15:00

Utorok: 7:00 - 13:00 / 13:30 - 15:00 / administratíva

Streda: 7:00 - 13:00 / 13:30 - 15:00 / administratíva

Štvrtok: 7:00 - 13:00 / 13:30 - 17:00

Piatok: 7:00 - 13:00

 

Telefonický kontakt: 047/43 95 155


 
 

Integrované obslužné miesto občana Vytlačiť
 

IOMO – integrované obslužné miesto občana je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Cinobani  počas úradných hodín. Integrované obslužné miesto občana /IOMO/ Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.


Ak  navštívite pracovisko IOMO vybavíte:

Výpis z listu vlastníctva

Výpis z obchodného registra

Výpis z registra trestov

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.


 
 

Obecný úrad informuje Vytlačiť
 

Upozorňujeme všetkých občanov obce na podanie si priznania k dani z nehnuteľnosti, u ktorých v roku 2017 došlo k zmene a to:

predaj, kúpa, darovanie či dedenie nehnuteľnosti v termíne

do 31.  januára 2018

Každý daňovník je povinný vykonať oznamovaciu povinnosť na predpísanom tlačive do jedného mesiaca:

  • Odo dňa vzniku daňovej/poplatkovej povinnosti
  • Odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej/poplatkovej povinnosti,

 

Tlačivá k daňovému priznaniu a rôznym oznámeniam nájdete na našej internetovej stránke v sekcii TLAČIVÁ alebo si môžete prevziať osobne na obecnom úrade, napr:

Priznanie k dani o vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

Priznanie o vzniku / zániku povinnosti platenia miestnej dane za psa

Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Priznanie o začatí / ukončení prevádzkovania predajného automatu

Priznanie o začatí / ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

Oznámenie daňovej povinnosti / miestna daň za ubytovanie

Žiadosť o vzniku / zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad


 

ÚĽAVA na poplatku za komunálny odpad  – na základe ŽIADOSTI a POTVRDENIA, ktoré treba odovzdať na obecnom úrade do konca

januára 2018.


Daňové priznania a oznámenia môžete podať na podateľni Obecného úradu alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov. 

 

 

 

Súbor na stiahnutie Oznam .pdf Oznam .pdf (114.6 kB)
Súbor na stiahnutie Priznanie.pdf Priznanie.pdf (1.6 MB)

 
 

Plán vývozu odpadov v obci Cinobaňa v roku 2018Vytlačiť
 

Všetky zložky zbieraných odpadov je potrebné položiť v určený deň zberu pred bránu domu alebo pred bytovku, pred 7.00 ráno.

Plasty a tetrapaky je potrebné umyť a stlačiť a dávať do spoločných (žltých) vriec na separovaný zber.

Sklo a papier je potrebné dávať do kontajnerov určených na separovaný zber s označením SKLO, PAPIER.

Na kovové obaly slúžia červené zberné nádoby- za KD v Cinobani, pri CBA Kat. Huta, Turičky pri zbrojnici

Každý občan obce je povinný ukladať komunálny odpad len do kuka-nádob!  Platí prísny zákaz spaľovania odpadu alebo jeho ukladanie a ponechanie na iných miestach ako sú vyhradené zberné nádoby!

Nádoby na zmesový komunálny odpad (110 l nádoba) je možné zakúpiť si na Obecnom úrade.

 


 
 

Nový stolový kalendár obce Vytlačiť
 

Stolový kalendár obce Cinobaňa  na rok 2018 už v predaji na obecnom úrade v Cinobani.

Cena: 2,40 EUR/kus

Kalendár 2018.jpg


 
 

Nový autobusový spoj do PoltáraVytlačiť
 

Slovenská autobusová doprava a.s. Lučenec a Obec Cinobaňa oznamujú občanom, že od 28. februára 2017 bude na trati Cinobaňa – Poltár a späť, každý pracovný deň premávať nový autobusový spoj nasledovne:

- z Katarínskej Huty s odchodom o 6,33 hod. v smere Katarínska Huta – Cinobaňa – Mládzovo – Breznička – Poltár

- z Poltára s odchodom o 14,21 hod v smere Poltár, žel. stanica – Breznička – Mládzovo – Cinobaňa – Katarínska Huta  

Detail spojenia


 
 

Nová kniha Cinobaňa. Fakty a obrazy Vytlačiť
 

Nová kniha Cinobaňa. Fakty a obrazy. Julo Jarábek a kolektív, bola slávnostne predstavená verejnosti 10. septembra 2016 o 14,00 hod. na námestí v Cinobani.

 

Parametre knihy:

170 x 240 mm

368 strán

pevná väzba

kriedový papier

351 fotografií z Cinobane, Katarínskej Huty, Maše a Turičiek

Kniha prináša kolekciu takmer 350 fotografií, ktoré čitateľovi umožnia nadýchnuť sa atmosféry Cinobane z rokov 1900 až 1989. Doplnené sú podrobným popisom i množstvom kronikárskych záznamov, ktoré poodhalia mnohé viac či menej známe udalosti z histórie obce. Detailne si všímajú nielen rozvoj a budovanie obce v období socializmu, keď sa tvár Cinobane výrazne zmenila, ale aj vplyv významných udalostí na miestne spoločenstvo.

Okrem Cinobane sa autori venujú aj históriia premenám Katarínskej Huty, Cinobanskej Maše a Turičiek. Vďaka ich práci fotografie neupadnú do zabudnutia,a le zachovávajú spomienky a pripomínajú osudy i miesta, ktoré pomaly pokrýva prach. 

Cena knihy 15,00 EUR.

Predaj kníh je na obcenom úrade, v kancelárii kultúrneho pracovníka Silvie Očovanovej (0907/407821, silvia.ocovanova@cinobana.sk) počas pracovných dní.


 

Prvá kniha vytlačená!

 


 
 

Cinobaňa na Regine.Vytlačiť
 

Cinobaňa v Zvonoch nad krajinou.

V nedeľu 29.5.2016 bola na rádiu REGINA  odvysielaná hodinová relácia o Cinobani, Katarínskej Hute a Turičkách - Zvony nad krajinou.
Ďakujeme redaktorkám Sylvii Hoffmannovej a Marcele Čížovej za zostrih zaujímavej mozaiky informácií a pohľadov na našu obec. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou vysielania Rádia Regina a prostredníctvom neho predstaviť našu obec poslucháčom na celom Slovensku, ktorí možno ani netušia, kde naša obec leží. Je to pekná a pozitívna reklama Cinobane.

Relácia na stiahnutie vo formáte mp3:

http://api.rtvs.sk/xml/podcast_archive.xml?series=1709

Príjemné počúvanie.


 
 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
168

 
webygroup

Úvodná stránka