Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Cinobaňa

Návrh na Zámer prevodu majetku obce CinobaňaVytlačiť
 

Návrh na  Zámer  prevodu  majetku  obce Cinobaňa:

 

V zmysle ustanovenia § 9a, ods . 1 písm c) a 9a ods. 8 písm e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce:

 

Predmetom priameho predaja je:

 

  • vo vlastníctve obce , v k.ú. Cinobaňa,  v obci Cinobaňa vedený na LV 738

 

- parcela CKN 1/1vo výmere 500 m2 vedená ako záhrada

 

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa.

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou,  že  obci sa doteraz nepodarilo účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Záujemca sa zaviazal zveľaďovať  pozemok  a využívať ho na parkovanie osobných motorových vozidiel , nakládku a vykládku tovaru z neďalekej stolárskej dielne.

 

Žiadateľom je:  Marian Hriň, Banská ulica č. 128/19, 985 22 Cinobaňa

 

 


 
 


Úvodná stránka