Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Cinobaňa

Návrh na pripomienkovanieVytlačiť
 

PRÍLOHA    č. 1

 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 20/2015

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Obec Cinobaňa

 

 

 

 

 

      Zápis dieťaťa  do 1. ročníka ZŠ s MŠ pre školský rok 2019/2020 sa     

      uskutoční :

 v stredu  10. apríla  2019  v čase od 8.00 hod. –  17.00 hod.  na   

 prízemí v hlavnej budove ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Melicher Jozef

                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh prílohy bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 14.11.2018

Príloha k VZN schválená dňa: ........................

Účinnosť nadobúda dňa: 1.1.2019

Príloha k VZN vyvesená po schválení: ...........................

Dňom nadobudnutia účinnosti sa ruší príloha č. 1 zo dňa 13.12.2017.

 

 


 
 


Úvodná stránka