Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Národná kultúrna pamiatka-Zvonička

Písomná správa o realizácii projektu

Názov Projektu: Národná kultúrna pamiatka  Zvonica 487/0

Kód projektu:  MK – 7540/2015/1.1.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu bola spoločná ochrana kultúrnej hodnoty prostredníctvom cielenej  rekonštrukcie drevenej zvonice v Turičkách a rozvoj turistického ruchu. Hlavný cieľ projektu  sa dosiahol realizáciou rekonštrukcie rešpektujúc historický priestor, čím bol naplnený cieľ programu č. 1 a podprogramu 1.1. s názvom projektu : Národná kultúrna pamiatka – Zvonica 478/0.

Z hľadiska historického  významu je drevená zvonica v Turičkách jednou z najstarších drevených sakrálnych stavieb, ktorá stojí od roku 1371.

Realizácia obnovy zvoničky začala 1.10.2015 a bola ukončená 10.12.2015. Na ochranu, obnovu a rozvoj Národnej  kultúrnej pamiatky bola z Ministerstva kultúry SR  obci poskytnutá dotácia vo výške  5 000,- €, obec sa spolupodieľala  vlastnými zdrojmi vo výške

 6 000,-€. Projektom sa podporila obnova zvislých  a vodorovných nosných konštrukcií vrátane drevených a kovových  konštrukcií, obnova strechy a súvisiacich  konštrukcií – ošetrenie drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu, zabezpečovacie práce.

V Cinobani  30.9.2015


 

Zvonička - fotogaléria

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 


Úvodná stránka