Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kamerový systém

Písomná správa o realizácii projektu

Názov Projektu:  Zavedenie kamerového systému v obci Cinobaňa ako nástroja prevencie kriminality

Kód projektu:  OD 60103 – prevencia kriminality

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je prevencia kriminality  a inej protispoločenskej činnosti  v obci Cinobaňa  prostredníctvom vybudovania kamerového systému. Kamerový systém prispeje k celkovému  zlepšeniu situácie v oblasti bezpečnosti občanov obce Cinobaňa  a jej návštevníkov. Zvýši mieru  ochrany života, zdravia  a majetku občanov  obce a jej návštevníkov  formou prevencie. Kamerový systém bude nainštalovaný dodávateľom vybraným vo verejnom obstarávaní. Dodávateľ nainštaluje kamery do 5 najohrozenejších lokalít v obci. Zároveň preškolí 2 osoby vybrané žiadateľom na obsluhu kamerového systému. Preškolené osoby budú zabezpečovať  obsluhu kamerového systému , zabezpečovať archiváciu záznamov a v prípade potreby  vyhľadávať a spracovávať  snímky pre príslušný  policajný zbor.

Dopadom projektu bude  zníženie miery  a závažnosti trestnej  a protispoločenskej činnosti  v obci Cinobaňa. Za účelom zvýšenia  miery prevencie pred kriminalitou  a inou  protispoločenskou činnosťou , dôležitú súčasť bude tvoriť informovanosť obyvateľov o zavedení kamerového systému v obci.

Obec Cinobaňa má v súčasnosti  kamerový systém  v centre obce na námestí v celkovom počte 5 kamier, ktorý bol inštalovaný v roku 2013.  Obec má veľmi dobré  skúsenosti  so zavedením kamerového systému, znížila sa kriminalita na miestach , ktoré sú snímané kamerovým systémom . Súčasný kamerový systém  však pokrýva len centrum obce, preto z hľadiska pokrytia územia  je nepostačujúci .

Rozšírenie kamerového  systém v počte 5 kamier bude inštalovaný v nasledovných lokalitách:

Lokalita č. 1 Starý mlyn

-jedná sa o umiestnenie kamery na križovatke Hlavnej a Mlynskej ulice pri budove                      starého mlynu (smer Cinobaňa – Turičky, Katarínska Huta – Turičky, Katarínska Huta – Cinobaňa)

Lokalita č. 2  kultúrny dom

Jedná sa o umiestnenie kamery na križovatke Banskej a Hlavnej ulice pri CBA

Lokalita č. 3 – námestie

umiestnenie kamery, ktorá zachytí celú plochu námestia vrátane mestského mobiliáru

Lokalita č. 4 – bytový dom 122/31

umiestnenie kamery pred bytovým domom, ktorý je obývaný rómami, v ktorej často dochádza k násiliu, bitkám, výtržnostiam, krádežiam...

Lokalita č. 5 – detské ihrisko

jedná sa o umiestnenie kamery , ktorá zachytí lokalitu detského ihriska s vybudovaným novým mobiliárom, aby nedochádzalo k vandalizmu a poškodzovaniu majetku

Ministerstvo  vnútra  SR – Okresný úrad Banská Bystrica  poskytlo na základe žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  na financovanie projektu  v oblasti prevencie kriminality  dotáciu vo výške 3 000,- €.

Obec Cinobaňa sa spolupodieľala  vlastnými zdrojmi vo výške 2 000,- €.

 

Celkové  trvanie projektu sa odhaduje od 29.10.2015 do 31.12.2015


 

Kamery - fotogaléria

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 


Úvodná stránka