Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kamerový systém

Správa o realizácii projektu

 

Kamerový systém II.

 

Oznámenie o informovanosti verejnosti


Názov Projektu: 

Zavedenie kamerového systému v obci Cinobaňa ako nástroja prevencie kriminality

Kód projektu: 

OD 60701.33096 – prevencia kriminality

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je prevencia kriminality  a inej protispoločenskej činnosti  v obci Cinobaňa  prostredníctvom vybudovania kamerového systému. Kamerový systém prispeje k celkovému  zlepšeniu situácie v oblasti bezpečnosti občanov obce Cinobaňa  a jej návštevníkov. Zvýši mieru  ochrany života, zdravia  a majetku občanov  obce a jej návštevníkov  formou prevencie. Kamerový systém bude nainštalovaný dodávateľom vybraným vo verejnom obstarávaní. Dodávateľ nainštaluje kamery do 11 najohrozenejších lokalít v obci. Zároveň preškolí 2 osoby vybrané žiadateľom na obsluhu kamerového systému. Preškolené osoby budú zabezpečovať  obsluhu kamerového systému, zabezpečovať archiváciu záznamov a v prípade potreby  vyhľadávať a spracovávať  snímky pre príslušný  policajný zbor.
Dopadom projektu bude  zníženie miery  a závažnosti trestnej  a protispoločenskej činnosti  v obci Cinobaňa. Za účelom zvýšenia  miery prevencie pred kriminalitou  a inou  protispoločenskou činnosťou, dôležitú súčasť bude tvoriť informovanosť obyvateľov o zavedení kamerového systému v obci.

Obec Cinobaňa má v súčasnosti  kamerový systém  v centre obce na námestí v celkovom počte 5 kamier, ktorý bol inštalovaný v roku 2013.  Obec má veľmi dobré  skúsenosti  so zavedením kamerového systému, znížila sa kriminalita na miestach , ktoré sú snímané kamerovým systémom. Súčasný kamerový systém  však pokrýva len centrum obce, preto z hľadiska pokrytia územia  je nepostačujúci.

Rozšírenie kamerového  systém v počte 11 kamier bude inštalovaný v nasledovných lokalitách:


CINOBAŇA


Lokalita č. 1:  Dom smútku
Umiestnenie kamery na budove domu smútku v cintoríne

Lokalita č. 2: Pred cintorínom
Umiestnenie kamery na Hlavnej ulici , pri vstupe do obce  od Lučenca

Lokalita č. 3: Dom
Umiestnenie kamery  na Banskej ulici , pohľad k obecnému úradu

Lokalita č. 4: Križovatka
Umiestnenie kamery na križovatke, kde bude kamera snímať Hlavnú cestu

Lokalita č. 5: Križovatka
Umiestnenie kamery na križovatke , kde bude kamera snímať hornú časť Banskej ulice

Lokalita č. 6: Križovatka
Umiestnenie kamery na križovatke, kde bude kamera snímať spodnú časť Banskej ulice

Lokalita č. 7:  Sídlisko
Umiestnenie kamery na hornej križovatke, kde bude kamera snímať hlavnú cestu Sídliska

Lokalita č. 8: Materská škola
Umiestnenie kamery na križovatke, kde bude snímaný areál MŠ

Lokalita č. 9:  Detské ihrisko
Umiestnenie kamery na križovatke, kde bude snímaná lokalita detského ihriska

Lokalita č. 10: Multifunkčné ihrisko
Umiestnenie  kamery na križovatke , kde bude kamera snímať multifunkčné ihrisko

Lokalita č. 11:  Starý mlyn
Umiestnenie kamery  na križovatke Hlavnej a Mlynskej ulice pri budove starého mlynu


Ministerstvo  vnútra  SR – Okresný úrad Banská Bystrica  poskytlo na základe žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  na financovanie projektu  v oblasti prevencie kriminality  dotáciu vo výške 10 000,- €.


Obec Cinobaňa sa spolupodieľala  vlastnými zdrojmi vo výške 2 500,- €.

Oznámenie sa nachádza na stránke obce:  www. cinobana.sk


V Cinobani  14.12.2018

 

 Zhodnotenie projektu 2018

 

 

Kamerový systém I.

 

Názov Projektu: 

Zavedenie kamerového systému v obci Cinobaňa ako nástroja prevencie kriminality

 

Kód projektu: 

OD 60103 – prevencia kriminality

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je prevencia kriminality  a inej protispoločenskej činnosti  v obci Cinobaňa prostredníctvom vybudovania kamerového systému. Kamerový systém prispeje k celkovému zlepšeniu situácie v oblasti bezpečnosti občanov obce Cinobaňa  a jej návštevníkov. Zvýši mieru ochrany života, zdravia  a majetku občanov  obce a jej návštevníkov  formou prevencie. Kamerový systém bude nainštalovaný dodávateľom vybraným vo verejnom obstarávaní. Dodávateľ nainštaluje kamery do 5 najohrozenejších lokalít v obci. Zároveň preškolí 2 osoby vybrané žiadateľom na obsluhu kamerového systému. Preškolené osoby budú zabezpečovať  obsluhu kamerového systému, zabezpečovať archiváciu záznamov a v prípade potreby  vyhľadávať a spracovávať  snímky pre príslušný  policajný zbor.

Dopadom projektu bude  zníženie miery  a závažnosti trestnej  a protispoločenskej činnosti  v obci Cinobaňa. Za účelom zvýšenia  miery prevencie pred kriminalitou  a inou  protispoločenskou činnosťou, dôležitú súčasť bude tvoriť informovanosť obyvateľov o zavedení kamerového systému v obci.

Obec Cinobaňa má v súčasnosti  kamerový systém  v centre obce na námestí v celkovom počte 5 kamier, ktorý bol inštalovaný v roku 2013.  Obec má veľmi dobré  skúsenosti  so zavedením kamerového systému, znížila sa kriminalita na miestach , ktoré sú snímané kamerovým systémom. Súčasný kamerový systém  však pokrýva len centrum obce, preto z hľadiska pokrytia územia  je nepostačujúci .

Rozšírenie kamerového  systém v počte 5 kamier bude inštalovaný v nasledovných lokalitách:

Lokalita č. 1 – Starý mlyn

jedná sa o umiestnenie kamery na križovatke Hlavnej a Mlynskej ulice pri budove starého mlyna (smer Cinobaňa – Turičky, Katarínska Huta – Turičky, Katarínska Huta – Cinobaňa)

Lokalita č. 2 – kultúrny dom

umiestnenie kamery na križovatke Banskej a Hlavnej ulice pri CBA

Lokalita č. 3 – námestie

umiestnenie kamery, ktorá zachytí celú plochu námestia vrátane mestského mobiliáru

Lokalita č. 4 – bytový dom 122/31

umiestnenie kamery pred bytovým domom, ktorý je obývaný rómskou komunitou, v lokalite v ktorej často dochádza k porušovaniu verejného poriadku, násiliu, bitkám, výtržnostiam, krádežiam...

Lokalita č. 5 – detské ihrisko

jedná sa o umiestnenie kamery, ktorá zachytí lokalitu detského ihriska s vybudovaným novým mobiliárom, aby nedochádzalo k vandalizmu a poškodzovaniu majetku

 

Ministerstvo  vnútra  SR – Okresný úrad Banská Bystrica  poskytlo na základe žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  na financovanie projektu  v oblasti prevencie kriminality  dotáciu vo výške 3 000,- €.

Obec Cinobaňa sa spolupodieľala  vlastnými zdrojmi vo výške 2 000,- €.

 

Celkové  trvanie projektu sa odhaduje od 29.10.2015 do 31.12.2015


 
Zhodnotenie projektu 2018.pdf(595.8 kB)Zhodnotenie projektu 2018.pdf

Kamery - fotogaléria

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 


Úvodná stránka