Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Investičná výstavba a životné prostredie

Referent IVŽP:  Ing. Lívia Bračoková

E-mail:  ivzp@cinobana.sk

Telefón:  047/ 45 11 595

Adresa: Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa


 

Systém nakladania s komunálnym odpadom vrátane triedenia zložiek komunálneho odpadu na území obce Cinobaňa

V zmysle nového zákona o odpadoch č. 79/2015 , § 81 ods. 7h  má Obec povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle podrobný  všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnym odpadom vrátane  triedeného zberu v obci.


 

 
Plán vývozu odpadov na rok 2018

 

 
Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018

 

Stavebné tlačivá

Stavebné povolenie

Stanovisko
k žiadosti o stavebné povolenie

Žiadosť o určenie súpisného čísla/podnikateľ

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Ohlásenie drobnej stavby/občan

Ohlásenie drobnej stavby/organizácia

Ohlásenie drobných stavebných úprav/občan

Ohlásenie drobných stavebných úprav/organizácia

Životné prostredie

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

Žiadosť o vyjadrenie
k malému zdroju znečistenia ovzdušia
 ovzdusie.doc (32.5 kB) ovzdusie.doc (32.5 kB)

Žiadosť o výrub dreviny

Čistička odpadových vôd Cinobaňa


 


Úvodná stránka