Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlásenia miestneho rozhlasu

Hlásenia Miestneho rozhlasu

Únik vodyVytlačiť
 

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť žiada občanov, aby skontrolovali neobývané nehnuteľnosti, nakoľko dochádza k zvýšenému odberu vody, zrejme z dôvodu nejakej poruchy. Týka sa to nehnuteľností v Cinobani alebo Turičkách. Prípadnú poruchu treba ihneď nahlásiť na obecnom úrade alebo na bezplatnú telefonickú linku 0850 111 234.


 
 

Usmernenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru SRVytlačiť
 

                                                                 Vážení občania !

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej  - podnikateľovi pokuta do výšky  16 596 €.  Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vyxkonávať hliadkovú činnosť  zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov. 

Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:

·    Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň  na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,

·    Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri   zakladaní ohňa je  potrebné dodržiavať základné pravidlá požiarnej  bezpečnosti:

·    Nezakladať oheň počas vetra,

·    Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,

·    Neponechávať oheň bez dozoru,

·    Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.

       Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami   a užívateľmi  lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou   sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom  období.


 
 

Lekáreň v Cinobani dočasne zatvorená Vytlačiť
 

Pharm.Dr., Eva Talánová  oznamuje, že miestna lekáreň CALENDULA so sídlom v budove zdravotného strediska v Cinobani bude dočasne zatvorená do vyriešenia situácie s obvodným lekárom.


 
 

Ambulancia pohotovostnej služby v PT presťahovanáVytlačiť
 

Ambulancia pohotovostnej služby v PT presťahovaná

PDOS s.r.o.ako prevádzkovatel LSPP v okrese Poltár (Lekárska služba prvej pomoci) oznamuje , že ambulancia pohtovostnej služby pre dospelých bude odo dňa 31.1.2017 presťahovaná na ulicu Železničnú č.291 do budovy ambulancie dr. Garaja, dr. Babišovej, adv. kancelárie JUDr. Garajovej..
(Je to prvá budova na pravej strane ulice hneď za novinovým stánkom.)


 
 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
140

 
webygroup

Úvodná stránka