Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlásenia miestneho rozhlasu

Hlásenia Miestneho rozhlasu

Zubná ambulancia zatvorená. Vytlačiť
 

Zubný lekár MUDr. Marcel Strauss oznamuje svojim pacientom, že od 25.9.2017 do 29.9.2017 nebude ordinovať. Bolestivé prípady budú ošetrené počas pracovných dní v zubnej ambulancii v Kalinove u MUDr. Herbačeka do 9,00 hod..


 
 

Zber plastovVytlačiť
 

Zber plastov 21.septembra 2017.

Do 7,00 hod. ráno treba plné vrecia plastov vyložiť na viditeľné miesto.


 
 

Výberové konanie Vytlačiť
 

Poskytovateľ KC, IN Network Slovakia n.o., Sokolská 12, 984 01 Lučenec

vyhlasuje výberové konanie na

 

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.09.2017 o 10.00 hod. v priestoroch

Spoločenského centra 3Pé, Sokolská 12, 984 01 Lučenec.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu IN Network Slovakia, n.o., Sokolská 12, 984 01 Lučenec. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem,

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.09.2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Viac informácií v prílohe:


 
 

Ponuka rozborov vody Vytlačiť
 

Spoločnosť AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o. sa zaoberá zlepšovaním kvality vody v domácnostiach a na prevádzkach. Poskytujú odborné poradenstvo v oblasti úpravy vody, vykonávajú komplexné rozbory vody zo studničných zdrojov a aj verejných vodovodov. V spolupráci a našou obcou firma AQUATRADE pre občanov pripravila akciové ceny rozborov. Okrem akciových rozborov ponúka spoločnosť dezinfekciu zdrojov a rozvodov alebo poradenstvo, ak už rozbor vody máte hotový.

Informačné materiály a kontakt na spoločnosť AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o. nájdu občania aj na informačnej tabuli.

Záujemcovia o rozbor vody, dezinfekciu studní alebo poradenstvo sa môžu informovať priamo na telefónnom čísle 0904 64 64 64 alebo na obecnom úrade.  


 
 

Usmernenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru SRVytlačiť
 

                                                                 Vážení občania !

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej  - podnikateľovi pokuta do výšky  16 596 €.  Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vyxkonávať hliadkovú činnosť  zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov. 

Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:

·    Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň  na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,

·    Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri   zakladaní ohňa je  potrebné dodržiavať základné pravidlá požiarnej  bezpečnosti:

·    Nezakladať oheň počas vetra,

·    Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,

·    Neponechávať oheň bez dozoru,

·    Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.

       Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami   a užívateľmi  lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou   sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom  období.


 
 

Lekáreň v Cinobani dočasne zatvorená Vytlačiť
 

Pharm.Dr., Eva Talánová  oznamuje, že miestna lekáreň CALENDULA so sídlom v budove zdravotného strediska v Cinobani bude dočasne zatvorená do vyriešenia situácie s obvodným lekárom.


 
 

Ambulancia pohotovostnej služby v PT presťahovanáVytlačiť
 

Ambulancia pohotovostnej služby v PT presťahovaná

PDOS s.r.o.ako prevádzkovatel LSPP v okrese Poltár (Lekárska služba prvej pomoci) oznamuje , že ambulancia pohtovostnej služby pre dospelých bude odo dňa 31.1.2017 presťahovaná na ulicu Železničnú č.291 do budovy ambulancie dr. Garaja, dr. Babišovej, adv. kancelárie JUDr. Garajovej..
(Je to prvá budova na pravej strane ulice hneď za novinovým stánkom.)


 
 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
147

 
webygroup

Úvodná stránka