Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 26.8.2019

Pzvánka

P o z v á n k a 


Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa bude konať dňa 26.8.2019 /t.j. v pondelok/ o 17,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Cinobani.
Návrh programu zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Presun z rezervného fondu na úhradu faktúr za investičné akcie
6. Rôzne, žiadosti, zmluvy a iné.
7. Záver zasadnutia OZ

 

 

V Cinobani, dňa 20.8.2019
                                                                                       Jozef Melicher v. r.

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.7.2019

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher, Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa bude konať dňa   04.07.2019 (t. j. vo štvrtok) o 17,00 hodine v Kultúrnom dome v Cinobani

 

Návrh programu  OZ:

 

  1. Otvorenie  zasadnutia OZ, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice  OZ
  2. Schválenie návrhovej  komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia OZ
  4. Kontrola plnenia Uznesení  č. 36/2019, 37/2019, 40/2019  zo dňa  25.04.2019
  5. Správy, návrhy a informácie zo zasadnutí komisií pri OZ
  6. Rôzne, žiadosti,  zmluvy, ponuky a iné
  7. Záver zasadnutia OZ

 

 

 

 

Jozef Melicher,v.r.

    starosta obce

V Cinobani 01.07.2019

 

 

 Úvodná stránka