Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Pozvánka na zasadanie 26.8.2019

Pzvánka

P o z v á n k a 


Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa bude konať dňa 26.8.2019 /t.j. v pondelok/ o 17,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Cinobani.
Návrh programu zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky pre zasadnutie OZ
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia OZ
5. Presun z rezervného fondu na úhradu faktúr za investičné akcie
6. Rôzne, žiadosti, zmluvy a iné.
7. Záver zasadnutia OZ

 

 

V Cinobani, dňa 20.8.2019
                                                                                       Jozef Melicher v. r.

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 4.7.2019Úvodná stránka