Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


 

Poslanci

 Dušan Belko
 

Dušan Belko

Poľná ulica 62/1, Cinobaňa

 Karin Belovicsová Bittnerová
 

Karin Belovicsová Bittnerová

Katarínska Huta 450, 985 22 Cinobaňa

Ing. František Gabľas
 

Ing. František Gabľas

Turičky 8, 985 22, Cinobaňa

 Michal Garaj
 

Michal Garaj

Maša 406, Cinobaňa

 Zuzana Hadbavná
 

Zuzana Hadbavná

Lúčna ulica 59/10, Cinobaňa


 
 
 Milan Káka
 

Milan Káka

Strieborná ulica 78/2, Cinobaňa

Mgr. Martina Kiapešová
 

Mgr. Martina Kiapešová

Banská ulica 42/42, 985 00 Cinobaňa

 Ondrej Kožiak
 

Ondrej Kožiak

Hlavná ulica 251/101, Cinobaňa

 Jana Urbančoková
 

Jana Urbančoková

Maša 408, 985 22 Cinobaňa


 

 

Plán zasadnutí OZ

PLÁN ZASADNUTÍ   OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

            C I N O B A Ň A    V  ROKU  2019     ­­­

 

21. február  2019              (štvrtok)        Obecný úrad Cinobaňa

25. apríl 2019                   (štvrtok)         Kultúrny dom v Cinobani

27. jún 2019                      (štvrtok)         Kultúrny dom v Cinobani    

26. september 2019          (štvrtok)         Kultúrny dom v Cinobani

21. november 2019           (štvrtok)         Kultúrny dom v Cinobani

12. december 2019           (štvrtok)        Obecný úrad Cinobaňa

                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo zasadá vo štvrtok   o l7.00  hod.


 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 15.12.2014

Starosta Obce Cinobaňa Jozef Melicher, Vás pozýva na  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cinobani, ktoré sa bude konať dňa 

15. decembra .2014 (t.j. v pondelok) o 17,00 hodine v zasadačke kultúrneho domu v  Cinobani.

Program zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Štátna hymna
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a prevzatie insígnií
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčenia o zvolení  poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu,
 7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, overenie uznášaniaschopnosti
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Voľba volebnej a  mandátovej komisie.
 10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
 11. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Diskusia
 14. Uznesenie
 15. Záver.

Dokumenty

mesačná odmena kožiak od 1.7.2019.pdf(356.6 kB)Mesačná odmena
zásady odmeňovania poslancov od 08.07.2019 riadne.pdf(341.6 kB)Zásady odmeňovania
Plán zasadnutí OZ 2018.pdf(99.3 kB)Plán zasadnutí OZ r. 2018
ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva 2015.pdf(512.1 kB)Rokovací poriadok OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ 2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 
15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

15.12.2014


 
 

 


Úvodná stránka