Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Cinobaňa

Aktuálne informácie

Čerpanie dovolenky MUDr. OlšiakaVytlačiť
 

MUDR. Peter Olšiak oznamuje svojim pacientom, že od 25. 7. do 3. 8. 2018 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

V dňoch od 25. do 26. 7. 2018 bude zastupovať MUDr. Ľuptáková v Poliklinike na Rúbanisku v Lučenci.

Od  27. 7. do 3. 8. bude zastupovať MUDr. Eštók v Lovinobani.

Pripomíname pacientom, ktorí budú potrebovať len lekársky predpis liekov, aby si ho prišli vyzdvihnúť ešte pred odchodom na dovolenku.


 
 

Memoriál Evalda KantorákaVytlačiť
 

Cinobanský športový klub, Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan organizujú 4. ročník futbalového turnaja Memoriál Evalda Kantoráka.
Zúčastnené tímy: Cinobaňa, Buzitka, Uhorské a Málinec

Vstupné: 1,00 € (študenti 0,50 €, deti do 15 rokov zdarma)

Program:
10,30 Zahájenie
11.00 Prvý zápas
12.30 Druhý zápas
14.00 Exhibičný zápas bývalých hráčov Cinobane a Málinca
15.30 Zápas o 3 a 4 miesto
17.30 Zápas o 1 a 2 miesto
19.00 Vyhlásenie výsledkov


 
 

Nové hodiny pre verejnosť na pošte v Cinobani Vytlačiť
 

Pošta Cinobaňa oznamuje zmenu otváracích hodín pre verejnosť:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok

8:30 – 12:00, 12:30 – 14:30 hod.

Streda: 8:15 – 12:15, 15:15 – 17:00 hod.


 
 

Ordinačné hodiny všeobecného lekára v Cinobani Vytlačiť
 

MUDr. Peter Olšiak oznamuje občanom ordinačné hodiny v ambulancii všeobecného lekára v Cinobani:

 

Pondelok : 7:00 - 13:00 / 13:30 - 15:00

Utorok: 7:00 - 13:00 / 13:30 - 15:00 / administratíva

Streda: 7:00 - 13:00 / 13:30 - 15:00 / administratíva

Štvrtok: 7:00 - 13:00 / 13:30 - 17:00

Piatok: 7:00 - 13:00

 

Telefonický kontakt: 047/43 95 155


 
 

Integrované obslužné miesto občana Vytlačiť
 

IOMO – integrované obslužné miesto občana je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Cinobani  počas úradných hodín. Integrované obslužné miesto občana /IOMO/ Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.


Ak  navštívite pracovisko IOMO vybavíte:

Výpis z listu vlastníctva

Výpis z obchodného registra

Výpis z registra trestov

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.


 
 

Obecný úrad informuje Vytlačiť
 

Upozorňujeme všetkých občanov obce na podanie si priznania k dani z nehnuteľnosti, u ktorých v roku 2017 došlo k zmene a to:

predaj, kúpa, darovanie či dedenie nehnuteľnosti v termíne

do 31.  januára 2018

Každý daňovník je povinný vykonať oznamovaciu povinnosť na predpísanom tlačive do jedného mesiaca:

  • Odo dňa vzniku daňovej/poplatkovej povinnosti
  • Odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej/poplatkovej povinnosti,

 

Tlačivá k daňovému priznaniu a rôznym oznámeniam nájdete na našej internetovej stránke v sekcii TLAČIVÁ alebo si môžete prevziať osobne na obecnom úrade, napr:

Priznanie k dani o vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

Priznanie o vzniku / zániku povinnosti platenia miestnej dane za psa

Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Priznanie o začatí / ukončení prevádzkovania predajného automatu

Priznanie o začatí / ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

Oznámenie daňovej povinnosti / miestna daň za ubytovanie

Žiadosť o vzniku / zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad


 

ÚĽAVA na poplatku za komunálny odpad  – na základe ŽIADOSTI a POTVRDENIA, ktoré treba odovzdať na obecnom úrade do konca

januára 2018.


Daňové priznania a oznámenia môžete podať na podateľni Obecného úradu alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov. 

 

 

 

Súbor na stiahnutie Oznam .pdf Oznam .pdf (114.6 kB)
Súbor na stiahnutie Priznanie.pdf Priznanie.pdf (1.6 MB)

 
 

Plán vývozu odpadov v obci Cinobaňa v roku 2018Vytlačiť
 

Všetky zložky zbieraných odpadov je potrebné položiť v určený deň zberu pred bránu domu alebo pred bytovku, pred 7.00 ráno.

Plasty a tetrapaky je potrebné umyť a stlačiť a dávať do spoločných (žltých) vriec na separovaný zber.

Sklo a papier je potrebné dávať do kontajnerov určených na separovaný zber s označením SKLO, PAPIER.

Na kovové obaly slúžia červené zberné nádoby- za KD v Cinobani, pri CBA Kat. Huta, Turičky pri zbrojnici

Každý občan obce je povinný ukladať komunálny odpad len do kuka-nádob!  Platí prísny zákaz spaľovania odpadu alebo jeho ukladanie a ponechanie na iných miestach ako sú vyhradené zberné nádoby!

Nádoby na zmesový komunálny odpad (110 l nádoba) je možné zakúpiť si na Obecnom úrade.

 


 
 

Cinobaňa na Regine.Vytlačiť
 

Cinobaňa v Zvonoch nad krajinou.

V nedeľu 29.5.2016 bola na rádiu REGINA  odvysielaná hodinová relácia o Cinobani, Katarínskej Hute a Turičkách - Zvony nad krajinou.
Ďakujeme redaktorkám Sylvii Hoffmannovej a Marcele Čížovej za zostrih zaujímavej mozaiky informácií a pohľadov na našu obec. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou vysielania Rádia Regina a prostredníctvom neho predstaviť našu obec poslucháčom na celom Slovensku, ktorí možno ani netušia, kde naša obec leží. Je to pekná a pozitívna reklama Cinobane.

Relácia na stiahnutie vo formáte mp3:

http://api.rtvs.sk/xml/podcast_archive.xml?series=1709

Príjemné počúvanie.


 
 

Cinobanský občasník

Elektronická podateľňa

Nájdete nás aj na facebooku

Zaujímate sa o fungovanie samosprávy vo vašej obci?
 
 
168

 
webygroup

Úvodná stránka